Category Archives: מילים לועזיות

מילים לועזיות והחלופות העבריות שלהן בטקסטים אקדמיים

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

האקדמיה ללשון העברית מציעה מפעם לפעם חלופה עברית למונח לועזי, אבל לא לכל המונחים הלועזיים היא מציעה חלופות. בשיקולים שלה היא מביאה בחשבון: • האם המונח הלועזי מושרש בקרב הכותבים. • האם הגיית המונח נוחה לעברית. • האם נגררים אחריו … לחץ להמשך קריאה

Posted in חלופות עבריות, כללי, מילים לועזיות | Tagged , , , | Leave a comment

איך מתעתקים לעברית את ההגה W?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

לרוב, את ההגה W בלועזית מתעתקים לעברית לשתי וי"ו גם אם יש בסביבת ההגה תנועת o או u. (ראה על כך גם בפוסט על ההגה V) דוגמאות: פינגווין (penguin) איסטווד (Eastwood) הוליווד (Hollywood) אוֹון (Owen) אורוגוואי מילווקי בולדווין (Baldwin) גם … לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי, מילים לועזיות, תעתיק מלועזית לעברית | Tagged | Leave a comment

איך מתעתקים לעברית את ההגה V?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

את ההגה V בלועזית מתעתקים לעברית לאות וי"ו או בי"ת, הדבר תלוי במיקומו במילה (בהתחלה, באמצע או בסוף) ובהימצאותה של תנועת o או u לפניו או אחריו. ואלה הכללים: באמצע המילה לרוב באמצע מילה כותבים וי"ו כפולה. למשל קוויאר, אינדיווידואלי, … לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי, מילים לועזיות, תעתיק מלועזית לעברית | Tagged | Leave a comment

אוניברסיטת קיימברידג' או קיימבריג'?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

תעתיק האות הלועזית g לעברית, כפי שהיא נהגית במילה john, הוא ג'. למשל: ג'ורג' (George) – שם פרטי ומשפחה ג'נובה (Genova) – עיר ונמל בצפון איטליה ג'ראלד (Gerald) – שם פרטי ומשפחה ג'יבריש (gibberish) – דיבור חסר מובן ג'ינסנג (ginseng) … לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי, כתיבה תקנית בעברית, מילים לועזיות | Tagged | 6 Comments

כתיבת הדו־תנועה ya בעברית

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

לפי כללי התעתיק מלועזית לעברית, מילים בעלות הדו־תנועה ya ייכתבו יא למשל: קוניאק אמוניאק (בעברית: נַשדוּר) זודיאק (בעברית: גלגל המזלות) צליאק (החלופה העברית: דַּגֶּנֶת. בעבר: כָּרֶסֶת.) ביליארד קוויאר ג'וליארד (בית הספר) פלגיאט (החלופה העברית: גנֵבה ספרותית) רוצה לקבל טיפים נוספים … לחץ להמשך קריאה

Posted in טעויות לשון נפוצות, כללי, מילים לועזיות | Tagged , | Leave a comment

איך כותבים את התנועה a בתעתיק העברי למילים לועזיות?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

הפעם בסדרת הפוסטים בנושא התעתיק העברי למילים לועזיות כתיבת מילים שבהן התנועה a. אפשר לציין את תנועת a ב-א במקום שהיעדרה עלול לגרום שיבוש בקריאה ובשמות קצרים שבהם יש שתיים-שלוש אותיות. למשל: קראקס ולא קרקס (Caracas) עיר הבירה של ונצואלה. … לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי, כתיבה תקנית בעברית, מילים לועזיות, סוגיות בלשון | Tagged , , , | 4 Comments

פיזיקה או פיסיקה?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

אנחנו ממשיכים בסדרת הפוסטים בנושא התעתיק העברי למילים לועזיות והפעם על שימוש באותיות זי"ן וסמ"ך. מילים רבות ממוצא יווני ולטיני נכתבות בזי"ן ולא בסמ"ך. על כן יש לכתוב: פיזיותרפיה ולא פיסיותרפיה (physiotherapy) פיזיוגנומיה ולא פיסיוגנומיה (physiognomy) פיזיולוגיה ולא פיסיולוגיה (physiology) … לחץ להמשך קריאה

Posted in חיפוש עורך לשון, טעויות לשון נפוצות, כללי, מבנה הטקסט האקדמי, מילים לועזיות | Tagged , , , | 6 Comments

מתי נכתוב ט, ת או ת' במילים לועזיות?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

טקסטים אקדמיים רוויים בדרך כלל במילים לועזיות, ולעתים סטודנטים מתלבטים כיצד יש לכתוב אותן בעברית. ככלל, מומלץ להשתמש בתחליף העברי של מילים לועזיות, אם יש להן אחד כזה, אך פעמים רבות אין להן תחליף, ואז חייבים לכתוב את המילה הלועזית. … לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי, מילים לועזיות, עבודה אקדמית | Tagged , , , | 4 Comments