Category Archives: שימוש מוגזם במילים מסוימות

איך נמנעים מחזרה מוגזמת על אותן מילים בעבודה האקדמית?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

חזרה מוגזמת על מילים וצירופים בטקסט האקדמי היא תופעה שכיחה. בקטעים מסוימים בטקסט היא בלתי נמנעת, אך בקטעים אחרים אפשר לטפל בכך בקלות. השלב הראשון הוא לזהות על איזו מילה/צירוף מילים הנך חוזר שוב ושוב – אלו יכולים להיות מושגים, … לחץ להמשך קריאה

Posted in אוצר מילים, מניעת חזרתיות בטקסט האקדמי, שימוש מוגזם במילים מסוימות | Tagged , , , | Leave a comment

סוגיית השימוש המוגזם במילה באופן, באורח ובצורה

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

רבים מן הכותבים של טקסטים אקדמיים עושים שימוש מוגזם במילה "באורח" ובמיוחד במילה "באופן" ובמילה "בצורה". בעברית יש גם דרכי כתיבה אחרות, אלגנטיות יותר, פשוטות יותר ותמציתיות יותר. הנה דוגמאות: בי"ת היחס באופן הדרגתי – עדיף: בהדרגה באופן ממוצע – … לחץ להמשך קריאה

Posted in טעויות לשון נפוצות, כתיבה אקדמית, שימוש מוגזם במילים מסוימות | Tagged , , , , , , | Leave a comment