Category Archives: תחביר

מילות הקישור להבעת אופן

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

והפעם בסדרת המאמרים על מילות הקישור אביא את מילות הקישור להבעת אופן. מילת אופן היא מילה, מילית או צירוף מיליות המשמשים להצבעה על האופן שבו דבר נעשה או התרחש; להשוואה בין מצבים, התנהגויות, מעשים וכדומה. רשימת מילות קישור כפי ש-, … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, קישור בין משפטים, תחביר | Tagged , , , , | Leave a comment

מילות הקישור להבעת זמן

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

והפעם בסדרת המאמרים על מילות הקישור אביא את מילות הקישור להבעת זמן. מילת זמן היא מילה, מילית או צירוף מיליות המשמשים לציון רצף הזמן בין שתי פעולות/אירועים/נתונים שהתרחשו באותו זמן או אחת לפני או אחרי האחרת. רשימת מילות קישור כאשר, … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, קישור בין משפטים, תחביר | Tagged , , , , | 1 Comment

מילות הקישור להבעת קשר של מטרה (תכלית)

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

והפעם בסדרת המאמרים על מילות הקישור אביא את מילות הקישור להבעת מטרה (תכלית). מילת מטרה היא מילה, מילית או צירוף מיליות המשמשים להציג מגמה, תכלית, מה שרוצים להשיג בפעולה, במעשה וכד'. רשימת מילות קישור כדי ש, כדי ל, לשם כך, … לחץ להמשך קריאה

Posted in קישור בין משפטים, שיטות לקישור בין משפטים, תחביר | Tagged , , , , | 2 Comments

מילות קישור להבעת קשר של ויתור

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

והפעם בסדרת המאמרים על מילות הקישור אביא את מילות הקישור להבעת ויתור. מילת ויתור היא מילה, מילית או צירוף מיליות המשמשים להציג עובדה, מעשה, שהנאמר במשפט עומד בניגוד להם או בניגוד למצופה מהם או בעקבותיהם. מילות הקישור להבעת קשר של … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, קישור בין משפטים, תחביר | Tagged , , , , | 4 Comments

ו' החיבור לאחר נקודה, הייתכן?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

סטודנטים רבים נמנעים לפתוח משפט הבא לאחר נקודה, ב־ו' החיבור (כפי שנהוג באנגלית). ואולם בעברית אין כל בעיה בכך. בלשון המקרא וגם בלשון חז"ל יש דוגמאות רבות לכך. בלשון המקרא למשל ספר מלכים פותח במילים: "וְהַמֶּלֶךְ דָּוִד זָקֵן בָּא בַּיָּמִים … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, קישור בין משפטים, שיטות לקישור בין משפטים, תחביר | Tagged , , | 1 Comment

ו' החיבור אחרי פסיק

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

מפעם לפעם סטודנטים שואלים אותי שאלות בענייני לשון, האם אפשר לכתוב כך, האם אפשר לכתוב אחרת. לאחרונה נשאלתי שאלה שרבים שואלים ומתחבטים בה: האם ו' החיבור יכולה לבוא אחרי פסיק. הנה תשובתי מלווה בכמה דוגמאות. ו' החיבור יכולה לבוא אחרי … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, כללי, כללי הפיסוק: על אילו כללי פיסוק יש לשים דגש מיוחד באקדמיה?, תחביר | Tagged , , , , | Leave a comment

סמיכות ובהירות בטקסט האקדמי

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

בהירות וחד-משמעות בטקסט האקדמי חשובה ביותר, ויש להימנע מכתיבת משפטים מבלבלים ומעורפלים. אי-בהירות במשפט יכולה להיווצר בדרכים שונות מסיבות שונות. בפוסט זה תוסבר בקצרה אחת מהן, אשר חוזרת על עצמה שוב ושוב בלי שהכותב שם לב לכך. מדובר במשפטים שנוסף … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, טעויות לשון נפוצות: טעויות נפוצות בעברית מהן תרצו להימנע, תחביר | Tagged , , , , | Leave a comment

שים את ה"את" לפני המושא – לא לפני הנושא

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

כלל חשוב בעברית הוא שמילת היחס "את" באה לפני מושא אך לא לפני נושא. "את" לפני מושא (שימוש נכון): הם הדבירו את המזיק וחסכו מיליארדי דולרים לחקלאות משק החי. במשפט זה המילה "המזיק" היא המושא במשפט. המושא הוא הדבר שעליו … לחץ להמשך קריאה

Posted in טעויות לשון נפוצות: טעויות נפוצות בעברית מהן תרצו להימנע, כללי, כתיבה תקנית בעברית, תחביר | Tagged , , , | Leave a comment

תופעת המשפטים שאינם משפטים בעבודות אקדמיות (התחלת?… אז בבקשה תסיים…)

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

במהלך עבודת העריכה של עבודות אקדמיות רבות בשנים האחרונות ובעיקר דוקטורטים נחשפתי לטעויות חוזרות ונשנות שעושים הסטודנטים. אחת התופעות השכיחות ביותר היא כתיבת משפטים קטועים, כלומר משפטים שאינם משפטים, חסר בהם הנושא, הנשוא או המושא או שניים מהם או אפילו … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, טעויות לשון נפוצות: טעויות נפוצות בעברית מהן תרצו להימנע, תחביר | Tagged , , | Leave a comment

3 כללים לכתיבת משפט בטקסט האקדמי

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

בפוסט זה קיבצתי למענך שלושה כללים חשובים בכתיבה נכונה וברורה של משפט בעבודה האקדמית ובטקסט האקדמי בכלל. 1# נושא ונשוא יד ביד המשפט הוא יחידת הכתיבה הבסיסית. משפט תמיד יכיל: א. נושא (מי? מי עושה הפעולה? במי מדובר? מה? במה … לחץ להמשך קריאה

Posted in טקסט אקדמי: שימוש נכון במילים בטקסטים אקדמיים, כללי כתיבה אקדמית: מדריך כתיבה אקדמית - חוקי כתיבה אקדמית, תחביר | Tagged , , , , | Leave a comment