Category Archives: MLA

לוחות ואיורים בעבודה האקדמית בשיטת MLA

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

המטרה של הוספת חומרים חזותיים לטקסט האקדמי היא לעזור לקורא להבין את המידע שיש בחלק מסוים של הטקסט ובכך גם את הנושא בכללותו. כותבי הטקסט יכולים להטמיע כמה סוגים של עזרים חזותיים: טבלאות, איורים, גרפים, תרשימים, תמונות, שרטוטים, מפות, ציונים … לחץ להמשך קריאה

Posted in MLA, כללי, עבודה אקדמית | Tagged , , , , , , | Leave a comment

כללים לכתיבת טווח בין מספרים ותאריכים בעבודה האקדמית בשיטת ה-MLA

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

כללים לכתיבת טווח בין מספרים ותאריכים בעבודה האקדמית בשיטת ה-MLA זהו הפוסט השני בסדרה שעוסקת בכללי הכתיבה של מספרים ותאריכים בשיטת ה-MLA. פוסט זה מתמקד בכללים לכתיבת טווח בין מספרים. בכללים אלו ישנה הבחנה בין מספרים עד 99 (כולל) לבין … לחץ להמשך קריאה

Posted in MLA, כללי, מספרים בטקסט האקדמי | Tagged , , , , | 8 Comments

8 כללים לכתיבת מספרים ותאריכים בעבודה האקדמית בשיטת ה-MLA

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

בשני הפוסטים הקרובים אתן פירוט מלווה בדוגמאות של כללי הכתיבה של מספרים ותאריכים בשיטת ה-MLA. הנחיות כלליות אם בטקסט נעשה שימוש מועט במספרים, אפשר לכתוב במילים מספרים שנכתבים במילה אחת או שתיים. כתוב: אחד, חמש, עשרים ואחת, מאה, מאה ושמונה … לחץ להמשך קריאה

Posted in MLA, כללי כתיבה אקדמית: כל מה שרציתם לדעת על כתיבה אקדמית, מספרים בטקסט האקדמי | Tagged , , , , | 2 Comments