מילות קישור להבעת קשר של ניגוד

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

טקסט אקדמי חייב להיות קוהרנטי, כלומר חייב להיות קשר ברור והגיוני בין חלקיו. כדי להגיע לכך המילים, המשפטים והפסקות צריכים להיות קשורים זה לזה, ואחת הדרכים לעשות זאת היא להשתמש במילות קישור.

מילות הקישור מסייעות לכותב העבודה להעביר את המסר והרעיונות שלו בצורה ברורה, ולקורא העבודה הן מאפשרות להתמצא בטקסט ולהבינו. בלא הקישוריות הזאת חלקי הטקסט מנותקים זה מזה.

בעברית יש כמה קבוצות של מילות קישור בעלות משמעות ותפקיד שונה. בכל קבוצה יש כמה מילות קישור ואפשר להחליף ביניהן לצורך הגיוון והדיוק.

והפעם:

מילות קישור להבעת קשר של ניגוד

רשימת מילות קישור

אבל, אך, ברם, אולם, לעומת זאת, אלא, בניגוד ל… , ואילו, בניגוד לכך, להפך, מצד אחד… מצד אחר, בעוד ש… , אמנם, מחד גיסא… מאידך גיסא, מנגד, כנגד, אדרבא, מול, לחילופין.

דוגמאות

  • חוש השמיעה וחוש הריח של הקרנפים מפותחים מאוד. לעומת זאת חוש הראייה שלהם חלש יחסית.
  • בניגוד להתקדמות שהמדינה מפגינה בתחום ההגנה על שורדי הסחר המעטים שמאותרים ומוכרים מידי שנה, מסתמנת בשנים האחרונות נסיגה מדאיגה בתחום מניעת עבירות הסחר בבני אדם וההחזקה בתנאי עבדות וכן אכיפה על הסוחרים.
  • הרמטכ"ל יהיה ממוקד בדרג האסטרטגי ובהחלטה על הקצאת משאבים אבל לא בפיקוד ישיר על כל המרכיבים במסגרת המערכה.
  • שיעור התעסוקה הגבוה ביותר היה בראשון לציון 69.8%, ואילו בירושלים ובבני ברק פחות מ-50% מאוכלוסיית העיר מועסקת (47.6% בירושלים ו-44.6% בבני ברק).
  • שתי ההלכות המפרשות עקרונות אלו של הצלת נפשות ממוסגרות על ידי היחידה על עינוי נפש מחד גיסא ועל ידי היחידה על כפרה מאידך גיסא.
  • מצד אחד מאמינים ששיעורי תחלופה נמוכים או תוכניות נדיבות פחות מבחינת משך תשלום הקצבה יקצרו את תקופות האבטלה וייתנו תמריץ לחזור למעגל העבודה […]. מהצד האחר, קצבאות אבטלה – במיוחד כשהן גבוהות – מאפשרות, כשהן מנוהלות נכון, התייצבות אוטומטית של תנודות ההכנסה, לא רק ברמה המיקרו כלכלית אלא גם ברמה המקרו כלכלית.
This entry was posted in המשפט בטקסט האקדמי, קישור בין משפטים, שיטות לקישור בין משפטים and tagged , , , . Bookmark the permalink.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *