המחירון שלנו:

כל המחירים של iEdit כוללים מע"מ
עמוד מודפס = 250 מילים
מחיר סופי לעמוד נקבע בהתאם לעומק העריכה ולדד ליין
טקסט של 200 עמודים ומעלה – 10% הנחה על החבילות "מורחב+" ו"הכול כלול"
כל השירותים והחבילות כוללים 2 סבבים

לקבלת דוגמת עריכה חינם והצעת מחיר לחצו כאן


הנה כל מה שאנחנו עושים בכל שירות:

הגהה לשונית:

♦ האחדת הכתיב בהתאם לכללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית
♦ תיקון שגיאות כתיב בהתאם לכללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית
♦ תיקון הפיסוק בהתאם לכללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית
♦ תיקון טעויות הקלדה
♦ האחדת הרווחים בין מילים ובין פסקאות


עריכה לשונית:

♦ עריכה בהתאם לכללי הדקדוק והתחביר של האקדמיה ללשון העברית
עריכת לשון בהתאם לכללי הפיסוק של האקדמיה ללשון העברית
♦ עריכה בהתאם לכללי הכתיב חסר הניקוד של האקדמיה ללשון העברית
♦ ליטוש משפטים המנוסחים בצורה שאינה תואמת את התוכן ואת המשלב של הטקסט
♦ ליטוש משפטים המנוסחים בצורה מעורפלת, והפיכתם לקריאים יותר
♦ מחיקת מילים מיותרות והשלמת מילים חסרות
♦ עריכת הלשון והסגנון כך שיתאימו לכללי הלשון העיונית (לשון בעלת משלב לשוני גבוה ומקצועי, המתאים לעבודות אקדמיות)
♦ עריכת תוכן הטקסט: בדיקת שלמותו, דיוקו ובהירותו
♦ הצעות להבהרות במקרים של אי־בהירות, סתירות, אי־התאמות
♦ האחדת השימוש במונחים חוזרים
♦ חלוקה נכונה והגיונית לפסקאות
♦ השמטת קטעים מיותרים
♦ שינויים במבנה הטקסט, בסדר הרעיונות, במקומם של חלקים שונים בטקסט
♦ הצעות לגבי מבנה הטקסט: החלוקה לפרקים ולסעיפים, כותרות ותתי כותרות
♦ בדיקת נכונות ההפניות לאיורים, לטבלאות ולנספחים ועריכתן


הפניות ביבליוגרפיות:

עריכת רשימה ביבליוגרפית בגוף העבודה על פי כללי הרישום הביבליוגרפי המבוקש: APA, MLA, AMA, CHICAGO MANUAL, משפטים, היסטוריה, ארכיאולוגיה.


רשימת מקורות / מקורות בהערות שוליים:

♦ עריכת המקורות בהערות השוליים / רשימת המקורות בסוף העבודה על פי כללי הרישום הביבליוגרפי המבוקש: APA, MLA, AMA, CHICAGO MANUAL, משפטים, היסטוריה, ארכיאולוגיה.

הערה: בחבילות "מורחב" עד "הכול כלול" נבדקת גם ההתאמה בין ההפניות בגוף העבודה לבין המקורות שברשימת המקורות.


עימוד ועיצוב (לפי הנחיות ההגשה של המוסד האקדמי / כתב העת):

♦ עריכה/בנייה של שער העבודה
♦ עריכה/בנייה של תוכן עניינים אוטומטי
♦ עריכה/בנייה של רשימת טבלאות/איורים
♦ בנייה ומספור הכותרות (כותרות ראשיות ומשנה)
♦ הכנסת תמונות ועימודן בקובץ
♦ הזחה אחידה של פסקאות
♦ הזחה אחידה של ציטוטים ארוכים (פסקאות ציטוט)
♦ עריכת רוחב השוליים של הטקסט
♦ האחדת הטקסט מבחינת סוג גופן וגודלו, בגוף ובכותרות
♦ הוספת מספרי עמודים
♦ עימוד ועיצוב טבלאות ואיורים וכותרותיהם (מיקום, מרכוז, הגדלה/הקטנה)
♦ עימוד עבודות אקדמיות לפי הנחיות הגשה (ריווח אחיד בין פסקאות, מיקום הטקסט בעמוד, מיקום הכותרות בעמוד)
♦ טיפול באלמנטים עיצוביים נדרשים אחרים


תרגום תקציר לאנגלית:

♦ תרגום בהתאם לכללי הדקדוק והתחביר של הלשון האנגלית (בריטית/אמריקנית)
♦ תרגום בהתאם לכללי הפיסוק של הלשון האנגלית
♦ תרגום בהתאם לכללי הכתיב של הלשון האנגלית (בריטית/אמריקנית)
♦ תרגום ללשון בעלת משלב לשוני גבוה ומקצועי, המתאים לעבודות אקדמיות

הדגשים שלנו בתרגום:
♦ הטקסט מתורגם במלואו.
♦ התרגום נאמן למקור.
♦ הטקסט המתורגם ברור וזורם.
♦ שימוש נכון ואחיד במונחים ומושגים.
♦ כתיבה נכונה ואחידה של שמות.


לקבלת דוגמת עריכה חינם והצעת מחיר לחצו כאן

עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית located at אדם - גבע בנימין , ישראל, ישראל . Reviewed by 95 customers rated: 5 / 5