Tag Archives: זום

סדרת המאמרים: איך לשמור על רמת ריכוז ואפקטיביות מקסימלית בשיעורי הזום האוניברסיטאיים (חלק 3)

טיפים בלמידה אקדמית l דפנה גלייזר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

7 הדרכים לשיפור האפקטיביות והריכוז במהלך שיעור הזום לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי, לימודי דוקטורט, עמידה בדרישות האקדמיות | Tagged , , , , | Leave a comment

סדרת המאמרים: איך לשמור על רמת ריכוז ואפקטיביות מקסימלית בשיעורי הזום האוניברסיטאיים (חלק 2)

טיפים בלמידה אקדמית l דפנה גלייזר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

החלק השני בסדרה ובה דרכים אפקטיביות מעולות לשמירה על ריכוז במהלך שיעור הזום האוניברסיטאי שלכם והפעם: הפעולות שעושים בכל בוקר לפני תחילת יום הלימודים בזום לחץ להמשך קריאה

Posted in יעד אקדמי, כללי, לימודי דוקטורט | Tagged , , , , | Leave a comment

סדרת המאמרים: איך לשמור על רמת ריכוז ואפקטיביות מקסימלית בשיעורי הזום האוניברסיטאיים (חלק 1)

טיפים בלמידה אקדמית l דפנה גלייזר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

דרכים אפקטיביות לשמירה על ריכוז במהלך שיעור הזום האוניברסיטאי, שיבטיחו שתפיקו את המקסימום מכל שיעור. והפעם: 3 פעולות שיכינו היטב את הקרקע לשיעורי זום אפקטיביים. לחץ להמשך קריאה

Posted in יעד אקדמי, כללי, עמידה בדרישות האקדמיות | Tagged , , , , | Leave a comment