Tag Archives: טעויות ניסוח

תופעת המשפטים שאינם משפטים בעבודות אקדמיות (התחלת?… אז בבקשה תסיים…)

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

במהלך עבודת העריכה של עבודות אקדמיות רבות בשנים האחרונות ובעיקר דוקטורטים נחשפתי לטעויות חוזרות ונשנות שעושים הסטודנטים. אחת התופעות השכיחות ביותר היא כתיבת משפטים קטועים, כלומר משפטים שאינם משפטים, חסר בהם הנושא, הנשוא או המושא או שניים מהם או אפילו … לחץ להמשך קריאה

Posted in המשפט בטקסט האקדמי, טעויות לשון נפוצות: טעויות נפוצות בעברית מהן תרצו להימנע, תחביר | Tagged , , | Leave a comment

תקני ולא תקני בכתיבה בעברית (חלק ג)

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

פוסט זה הוא השלישי בסדרת הפוסטים בנושא כתיבה בעברית שאינה תקנית. הפוסט מלווה בדוגמאות נפוצות לכתיבה עברית לא תקינה ובתחליף התקני, העדיף בכל כתיבה בעברית ובמיוחד בכתיבה של טקסטים אקדמיים. 7# שימוש מוטעה במילה הבא, הבאה, הבאים, הבאות אומרים: העולם … לחץ להמשך קריאה

Posted in טעויות לשון נפוצות: טעויות נפוצות בעברית מהן תרצו להימנע, כללי, כתיבה תקנית בעברית | Tagged , , , , | 4 Comments

תקני ולא תקני בכתיבה בעברית (חלק ב)

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

פוסט זה הוא המשך לסדרת הפוסטים בנושא כתיבה בעברית שאינה תקנית. הפוסט מלווה בדוגמאות נפוצות לכתיבה עברית לא תקינה ובתחליף התקני, העדיף בכל כתיבה בעברית ובמיוחד בכתיבה של טקסטים אקדמיים. 4# שימוש במילה "מסתבר" במקום "מתברר" אין להשתמש במילה "מסתבר" … לחץ להמשך קריאה

Posted in טעויות לשון נפוצות: טעויות נפוצות בעברית מהן תרצו להימנע, כללי, כתיבה תקנית בעברית | Tagged , , , , , | Leave a comment

מהו סגנון הכתיבה הרצוי של עבודה אקדמית ובפרט של דוקטורט?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

סגנון הכתיבה של עבודה אקדמית צריך להיות ענייני ולעתים אף יבש. העבודה מציגה נושא ונתונים רבים ודנה בהם. סגנון הכתיבה צריך להיות פשוט, קריא ואובייקטיבי. הדבר החשוב ביותר בכתיבה הוא גיבוש החומר הנכתב בצורה מסודרת, רציפה והגיונית ובד בבד אזכור … לחץ להמשך קריאה

Posted in דוקטורט: לקראת סיום ה-PhD? הדגשים על כתיבת עבודת דוקטורט, כללי, כללי כתיבה אקדמית: מדריך כתיבה אקדמית - חוקי כתיבה אקדמית | Tagged , , , , | Leave a comment