Tag Archives: טקסט אקדמי

אז מה ביחס לתלונות השכנים?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

מה ביחס לתלונות השכנים? וביחס למה שאמרת… תחליפיהם בעברית: ומה בדבר תלונות… ובעניין התלונות… ובנוגע לתלונות ואשר לתלונות… ולמה שאמרת… ולתלונות – הרי… אין לכתוב במקרים אלו את המילה "לגבי". פירוש המילה "לגבי" הוא אצל או באופן יחסי ל-. למשל: … לחץ להמשך קריאה

Posted in טעויות לשון נפוצות, טקסט אקדמי, כללי | Tagged , , , , , , | Leave a comment

מהו תפקידו של העורך הלשוני?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

עורך לשוני הוא איש מקצוע מיומן שתפקידו לארגן את הטקסט, לסדר אותו מבחינת התחביר, ללטש את סגנונו ואת העברית שלו. עריכה של טקסט אקדמי תכלול עריכה לשונית, תכנית, מבנית וטכנית. היא תכלול התייחסות לעניינים דקדוקיים, תחביריים ותכניים והתייחסות לכללי הכתיבה … לחץ להמשך קריאה

Posted in כתיבה אקדמית, עריכה אקדמית, עריכה לשונית | Tagged , , , , | Leave a comment