Tag Archives: מונחים לועזיים

חלופות עבריות למונחים לועזיים: תחום הממשל, המִנהל והדיפלומטיה

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

במאמר אביא כמה חלופות עבריות למונחים לועזיים, שעליהן החליטה האקדמיה ללשון העברית, בלוויית דוגמאות מטקסטים אקדמיים. הפעם החלופות מתחום הממשל, המנהל והדיפלומטיה. לחץ להמשך קריאה

Posted in אוצר מילים, טקסט אקדמי, כללי כתיבה אקדמית: מדריך כתיבה אקדמית - חוקי כתיבה אקדמית | Tagged , , , , | Leave a comment

איך כותבים את התנועה a בתעתיק העברי למילים לועזיות?

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

הפעם בסדרת הפוסטים בנושא התעתיק העברי למילים לועזיות כתיבת מילים שבהן התנועה a. אפשר לציין את תנועת a ב-א במקום שהיעדרה עלול לגרום שיבוש בקריאה ובשמות קצרים שבהם יש שתיים-שלוש אותיות. למשל: קראקס ולא קרקס (Caracas) עיר הבירה של ונצואלה. … לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי, כתיבה תקנית בעברית, מילים לועזיות בעברית: על שימוש במילים בלועזית בכתיבה אקדמית, סוגיות בלשון | Tagged , , , | 4 Comments