Tag Archives: נושא ונשוא

סדר המילים הנכון במשפט

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

מהו סדר המילים הנכון בעברית? האם הנושא תמיד מקדים את הנשוא? מה באשר למושא ולתיאורים? בפוסט כמה כללים בסיסיים מלווים בדוגמאות רבות מטקסטים אקדמיים. לחץ להמשך קריאה

Posted in כללי | Tagged , , , , | Leave a comment

3 כללים לכתיבת משפט בטקסט האקדמי

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

בפוסט זה קיבצתי למענך שלושה כללים חשובים בכתיבה נכונה וברורה של משפט בעבודה האקדמית ובטקסט האקדמי בכלל. 1# נושא ונשוא יד ביד המשפט הוא יחידת הכתיבה הבסיסית. משפט תמיד יכיל: א. נושא (מי? מי עושה הפעולה? במי מדובר? מה? במה … לחץ להמשך קריאה

Posted in טקסט אקדמי, כתיבה אקדמית, תחביר | Tagged , , , , | Leave a comment