Tag Archives: סלנג

סגנון הכתיבה הרצוי של טקסט אקדמי

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

סגנון הכתיבה האקדמית שונה מהסגנון הספרותי בגלל הצורך להקפיד על בהירות הטקסט, על הדיוק, על התמציתיות ועל הגישה המקצועית. לפניך 13 טיפים לשיפור סגנון הכתיבה האקדמית שלך: 1 # יש להשתמש במילה המדויקת ביותר לתיאור תופעה או מושג מסוים. ודא … לחץ להמשך קריאה

Posted in טקסט אקדמי, סגנון הכתיבה האקדמית, עבודה אקדמית | Tagged , , , , , | Leave a comment