Tag Archives: פסקה

החלוקה לפסקאות בחיבור האקדמי

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

מהי פִסקה? המשפטים בחיבור האקדמי מצטרפים לפסקאות. כל פסקה מביעה טיעון או רעיון אחד בכמה משפטים. הטיעון/הרעיון ממשיך את הנושא שהוצג בפסקה הקודמת, ומוביל לנושא שיוצג בפסקה הבאה. חשוב להקפיד לא לכלול כמה טיעונים ורעיונות באותה פסקה. מבנה הפִסקה המשפט … לחץ להמשך קריאה

Posted in כתיבה אקדמית, מבנה הטקסט האקדמי, סגנון הכתיבה האקדמית | Tagged , , , , | Leave a comment