Tag Archives: קיצורי מילים

סגנון הכתיבה הרצוי של טקסט אקדמי

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

סגנון הכתיבה האקדמית שונה מהסגנון הספרותי בגלל הצורך להקפיד על בהירות הטקסט, על הדיוק, על התמציתיות ועל הגישה המקצועית. לפניך 13 טיפים לשיפור סגנון הכתיבה האקדמית שלך: 1 # יש להשתמש במילה המדויקת ביותר לתיאור תופעה או מושג מסוים. ודא … לחץ להמשך קריאה

Posted in טקסט אקדמי, סגנון הכתיבה האקדמית, עבודה אקדמית | Tagged , , , , , | Leave a comment

השימוש המוגזם בקיצורי מילים ובראשי תיבות

טיפים לשוניים לשדרוג הטקסט האקדמי l דפנה גלייזר-אמיר l עלי דפנה - עריכה לשונית ייעודית אקדמית

שימוש בקיצורים בכתיבה האקדמית עלול לפגוע בקריאה הרהוטה של הטקסט. הקיצורים עשויים להתפרש בכמה כיוונים ולפגום בבהירות הטקסט. על כן ההמלצה היא להמעיט ככל האפשר בקיצורים ובראשי תיבות ולהשתמש בהם רק כשהקיצור מילים בעברית  ידוע ומקובל, והשימוש בו אינו מעכב … לחץ להמשך קריאה

Posted in דוקטורט, הגהה, כללי כתיבה אקדמית: כל מה שרציתם לדעת על כתיבה אקדמית | Tagged , , , | 2 Comments